Skoraj ničenergijske hiše
Že danes obiščite hiše prihodnosti!

Načrtujete gradnjo svoje hiše po najnovejših merilih za skoraj nič-energijsko stavbo (sNES) ali razmišljate o celoviti energijski prenovi vašega objekta? 

Tudi v letu 2016 bomo organizirali dneve odprtih vrat skoraj nič-energijskih hiš. Na ogledih bodo obiskovalci prejeli neodvisne praktične izkušnje s področja gradnje, prenove in uporabe skoraj nič-energijskih stavb. Če želite, da vas o letošnjih terminih ogledov sNES obvestimo po elektronski pošti, vpišite svoje kontaktne podatke tukaj>>>.

Gradbeni inštitut ZRMK vabi k aktivnemu sodelovanju v letošnji akciji:

  • Lastnike stavb, ki so pripravljeni prikazati stavbo kot zgled. Dobrodošli so lastniki ali uporabniki javnih stavb, poslovnih objektov pa tudi večstanovanjskih in individualnih hiš.
  • Strokovnjake, ki so sodelovali pri graditvi sNES. Ogledi sNES predstavljajo referenco na področju trajnostne gradnje. Z večjim številom prijavljenih projektov sNES boste bolj povezani, bolj prepoznavni na spletnem portalu kampanje in tiskovinah.
  • Podjetja, ki so pripravljeni skleniti partnerstvo z nami in iščejo dodatne možnosti za promocijo svojih izdelkov in storitev sNES.

Ogledi sNES so povezali več kot štirideset projektantskih, konzultatskih in izvajalskih podjetij s potencialnimi investitorji. 

Za več informacij stopite v stik z nami tukaj>>>.

Vlada RS je 22.4.2015 sprejela Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020. Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe med drugim določa cilje gradnje skoraj nič-energijskih stavb. Predstavi programe in ukrepe za doseganje teh ciljev ter tudi kadrovske in finančne vire za izvedbo. Več informacij lahko najdete tukaj>>>.

Ideja projekta "Skoraj nič-energijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti" je iz prve roke posredovati obiskovalcem, bodočim kupcem in investitorjem, neodvisne praktične izkušnje s področja gradnje, prenove in uporabe skoraj nič-energijskih stavb (sNES). Projekt omogoča širši javnosti obisk novih in prenovljenih stavb s poudarkom na skoraj nič-energijskem standardu in tehnologijah.

Ena od pogosto omenjenih ovir pri prodoru novih tehnologij je pomanjkanje demonstracijskih projektov. Tudi trg sNES oblikujeta povpraševanje in ponudbe, zato je pomembno tako informirati in izobraziti bodoče investitorje, kupce in uporabnike stavb, v stanovanjskem in javnem sektorju, kot omogočiti stroki in gradbeni industriji, da svoja dognanja približa javnosti. 

Dnevni odrptih vrat sNES potrjujejo, da v Sloveniji obstajajo tako razpoložljivi primeri sNES in tudi velik interes javnosti po njihovem ogledu. 

sNES bodo v letu 2021 postale in predstavljale nov evropski standard na področju graditve stavb. Tovrstne zahteve nam predstavljajo velik izziv, a vseeno ga lahko dosežemo. Sledimo zgodbam uspeha naprednih graditeljev!

Države članice EU še vedno razpravljajo o tem, kako nizki morajo biti energijski kazalniki stavbe sNES, katere obnovljive vire naj upoštevamo in kako blizu stavbe je lahko proizvedena energija iz obnovljivih virov. V Sloveniji se kaže, da bo skoraj nič-energijska stavba morala biti v razredu največ B1 in imela vsaj 50% dovedene energije iz obnovljivih virov. Obiskovalcem bomo omogočili ogled stavb, ki gredo s tehnologijami v smer sNES.

Pogoje, ki jih morajo stavbe za sodelovanje v kampanji izpolnjevati, najdete tukaj >>>

Slika za %user

Dobrobiti sodelovanja v kampanji NZEB2021

Kaj boste imeli kot strokovnjak od sodelovanja v kampanji?

Spletna stran predstavlja referenco na področju trajnostne gradnje, ki vam lahko služi za brezplačno publiciteto. Z večjim številom graditev skoraj ničenergijskih hiš boste povezani, bolj razpoznavni boste na spletni strani.

Slika za %user

Ogledi sNES tudi v letu 2015

Načrtujete gradnjo po najnovejših merilih za skoraj nič-energijsko stavbo ali razmišljate o celoviti energijski prenovi vašega objekta?

Namen dni odprtih vrat je iz prve roke posredovati obiskovalcem neodvisne praktične izkušnje s področja gradnje, prenove in uporabe skoraj nič-energijskih stavb.

Letos bodo ogledi stavb potekali v podaljšanem vikendu, v času od petka 4. do nedelje 6. decembra. Na oglede se lahko prijavite tukaj: www.0energijskehise.si/property

Slika za %user

Navodila za prijavo na obisk stavb v okviru kampanje NZEB2021

Rezervacija mest za ogled stavb je mogoča le preko te spletne strani, drugačnih prijav ne bomo sprejemali.

Navodila namenjena obiskovalcem za prijavo na ogled stavb v okviru projekta "Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti" so opisana v spodnjih štirih korakih:

Supported by Intelligent Energy Europe

Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno njeni avtorji. Stališča, navedena na tej spletni strani, niso nujno enaka stališčem Evropske komisije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij, zapisanih na tej spletni strani. Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice za tekstovno in grafično vsebino spletne strani last izdajatelja.

Subscribe to Skoraj ničenergijske hiše RSS