Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti

Projekt "Skoraj nič-energijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti" (angleški naziv: "NZEB 2021: Open Doors Days", okrajšano: "NZEB2021") poteka v Sloveniji, Belgiji, Nemčiji, Madžarski, Švedski, Franciji, Avstriji, ter na Poljskem, Malti in Irskem.

S kampanjo želimo seznaniti širšo javnost s sodobnimi tehnologijami gradnje skoraj ničenergijskih hiš. Skoraj nič-energijska stavba je visoko energijsko učinkovita. Majhnim potrebam po energiji za delovanje stavbe zadosti energija iz obnovljivih virov (npr. toplotne črpalke, sončni zbiralniki, fotonapetostni paneli, uporaba biomase, soproizvodnja toplote in električne energije itd.).

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) je od držav članic zahtevala, da na nacionalni ali regionalni ravni opredelijo minimalne standarde energetske učinkovitosti stavb pri novogradnjah in večjih prenovah stavb. Od 31. decembra 2018 dalje bo treba zagotoviti, da bodo vse nove javne stavbe (v lasti ali v najemu) skoraj nič-energijske. Vse druge nove stavbe pa bodo morale biti skladne z novimi zahtevami dve leti kasneje. Učinkovito izvajanje direktive EPBD je velik izziv za mnoge države.

Z vodenimi ogledi stavb bomo širši javnosti omogočili obisk novih in prenovljenih stavb, s poudarkom na skoraj nič-energijskih standardih. V okviru projekta bomo predstavili med 900 in 1.250 primerov dobre prakse po Evropi.

Osrednja ideje je, da bodo obiskovalci dobili uporabne in neodvisne izkušnje na področju skoraj nič-energijskih stavb. Med obiskom se bodo seznanili z življenjskimi, delovnimi in gradbenimi izkušnjami lastnikov stavb.

V vseh sodelujočih državah bo vzpostavljena spleta platforma, na kateri si bodo lahko obiskovalci ogledali nabor razstavljenih stavb, se prijavili za njihov ogled znotraj predpisanih terminov in prejemali splošne ter po potrebi tudi bolj specifične informaciji o graditvi skoraj ničenergijskih hiš in zahtevah direktive EPBD. Seznanili vas bomo z vseevropskim izzivom in številnimi spodbudnimi primeri skoraj nič-energijskih hiš. Prav tako bomo izdelali serijo kratkih dokumentarnih filmov, ki bodo prikazovali energijsko učinkovite rešitve po Evropi in vizualizirali skupen evropski cilj izvajanja direktive EPBD. 

V okviru projekta smo pripravili pet mednarodnih strokovnih ekskurzij, kamor so bili povabljeni državni, regionalni in lokalni odločevalci. Slovensko skupino je v aprilu 2014 gostila Avstrija. Novo pridobljeno znanje in izkušnje smo delili tudi s širšo javnostjo v obliki reportaže na projektni Facebook strani.

Supported by Intelligent Energy Europe

Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno njeni avtorji. Stališča, navedena na tej spletni strani, niso nujno enaka stališčem Evropske komisije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij, zapisanih na tej spletni strani. Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice za tekstovno in grafično vsebino spletne strani last izdajatelja.