Pogosto zastavljena vprašanja

Rad bi uvrstil našo hišo na seznam. Kakšni so pogoji za vključitev stavbe v kampanjo »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti«?

Stavbe, ki so vključene v kampanjo, morajo izpolnjevati najmanj enega od spodaj navedenih pogojev:

 • Največ razred B1 v energetski izkaznici. Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine (QNH/Au) določena po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES, Ur. l. RS 52/2010) ne presega 25 kWh/(m2*a).
 • Stavba izpolnjuje zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur. l. RS št. 52/2010 po uporabi obnovljivih virov energije, tako da je delež končne energije za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od naslednjih načinov:
  • Najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja.
  • Najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase.
  • Najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase.
  • Najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije.
  • Najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja.
  • Najmanj 50 odstotkov iz naprav soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
  • Stavba je najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.
 • Stavba predstavlja primer dobre prakse na področju učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije in varovanja okolja, katerega ni mogoče ovrednotiti z merljivimi količinami. Pri tovrstnih stavbah je zaželen njihov podroben opis, iz katerega bodo razvidne njihove trajnostne karakteristike.

Kakšen je postopek? Kako se lahko vključim v kampanjo »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti« in dodam svojo hišo v seznam stavb na spletni strani?

Če vaša hiša ustreza zgornjim zahtevam za sodelovanje v kampanji:

 • Vpišite svoje ime in e-pošto. Po uspešno dokončani registraciji prejmete na ta naslov potrditveno sporočilo.
 • V tem sporočilu najdete povezavo, ki jo lahko uporabite samo za enkratno prijavo. Po prijavi nastavite svoje geslo.
 • Svojo vlogo izberite v področju »Prijavite se za vlogo«:
  • Prijavite se kot razstavljavec, če želite obiskovalcev odpreti vrata svoje stavbe.
  • Prijavite se kot strokovnjak, če ste sodelovali pri graditvi skoraj ničenergijske hiše. Tako bodo lahko razstavljavci ustvarili povezavo pri predstavitvi svoje stavbe z vašim profilom.
 • Vloge, ki ste jo izbrali, ne morete več izbrisati. Če bi to želeli spremeniti, stopite v stik z upravljavcem spletne strani.
 • Po dokončani registraciji in prijavi lahko dostopate do svojega profila v zgornjem desnem kotu spletne strani.

Vnos stavbe v sistem

 • V sistem lahko stavbe vnašate samo kot uporabnik, ki je pri registraciji izbral vlogo razstavljavca.
 • Izberite »Dodajte vsebino«.
 • Dodajte svojo hišo / stavbo:
  • Vpišite naslov stavbe. Sami lahko izbirate, ali naj naslov vidijo tudi ostali uporabniki spletne strani.
  • V tem trenutku še ne morete izbrati terminov za ogled stavbe. To lahko storite pozneje.
  • Tudi stavba ni takoj po vnosu v sistem objavljena na spletni strani.
  • Posebna polja :
   • Sporočilo v opomniku: Prijavljeni obiskovalci prejmejo samodejni opomnik preko e-pošte tri dni pred dejanskim terminom za ogled stavbe. Če v to polje vpišete komentar, je to sporočilo vključeno v opomnik. Če vas zanima, kakšna je tekstovna vsebina opomnikov, stopite v stik z upravljavcem spletne strani.
 • Po končanem vnosu stavbe v sistem upravljavec spletne strani prejme obvestilo preko samodejno poslane e-pošte.
 • Samo upravljavec spletne strani lahko objavi hišo v seznamu stavb. Šele takrat je hiša vidna tudi na spletni strani.
 • Po objavi hiše na spletni strani se v spletni aplikaciji pojavi novo podpodročje, in sicer »Termini ogledov«, kjer lahko izberete časovne termine ogledov stavbe v okviru kampanje.
  • Upravljavec spletne strani je določil razpoložljive termine ogledov stavb. Izbira drugih terminov žal ni mogoča.
  • Določite lahko največje možno število obiskovalcev po posameznem terminu.
  • Če so prosti termini še na razpolago, lahko pozneje tudi dodate še več dogodkov.
 • Ko so termini dodani, so ti prikazani tudi na spletni strani.
 • Registracija obiskovalcev za ogled stavb je mogoča samo v časovnem okvirju, ki ga določi upravljavec spletne strani.
 • Vsebine dogodkov ne morete spreminjati, potem ko so enkrat že bile shranjene.
Spremljanje prijav obiskovalcev za ogled stavb
 • Ko so prijave za ogled stavb s strani upravljavca spletne strani aktivirane, lahko samo razstavljavec spremlja seznam prijav za razpisane termine preko svojega profila.
 • Ko so razpisana mesta za določen termin zapolnjena, je ta v seznamu stavb še vedno viden, vendar se uporabniki spletne strani nanj več ne morejo prijaviti.
 • Razstavljavec prijav za ogled stavb ne more spremeniti, lahko jih samo spremlja.
 • Če želite pri prijavah za ogled stavb karkoli spremeniti, stopite v stik z upravljavcem spletne strani.
 • Vsi prijavljeni obiskovalci lahko poljubno spreminjajo svoje prijave, npr. lahko se od prijave odjavijo in prijavijo na drug razpisan termin.
 • V prijavah obiskovalcev lahko najdete njihove e-poštne naslove in jim poljubno pošljete sporočilo, če si to želite. Bodite pozorni na to, da gre v tem primeru za zaupen podatek, katerega lahko uporabite samo za komunikacijo znotraj te kampanje.
 • Obiskovalci prejmejo samodejni opomnik o prijavi nekaj dni pred dejanskim terminom, na katerega so prijavljeni.

Potrebujete pomoč?

Kaj imam kot posameznik od sodelovanja v kampanji?

Osrednja ideja je, da kot obiskovalec dobite uporabne in neodvisne izkušnje na področju gradnje in prenove stavb v skoraj ničenergijskem standardu. Med obiskom stavb se boste lahko seznanili z življenjskimi, delovnimi in gradbenimi izkušnjami lastnikov stavb. Gre za nekomercialni dogodek, kjer bodo na dejanskih primerih iz prakse predstavljene sodobne tehnologije učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter tehnične možnosti gradnje skoraj ničenergijskih hiš. Na ogledih stavb boste lahko vprašali, kar vas zanima in razjasnili nejasnosti.

Kaj imam kot strokovnjak od sodelovanja v kampanji?

Spletna stran /poglejte predstavlja referenco na področju trajnostne gradnje, ki vam lahko služi za brezplačno publiciteto. Z večjim številom graditev skoraj ničenergijskih hiš boste povezani, bolj razpoznavni boste tako na spletni strani kot tudi v projektni brošuri.

Če bodo razstavljavci zadovoljni z vašim delom pri graditvi stavbe, se bodo lahko pri njenem opisu na spletni strani tudi sklicevali na vas. Ljudje raje verjamemo osebnim zgodbam, saj so bolj resnične, verodostojne in zanimive. Zato je za vas tovrstna publiciteta še toliko boljša.

Kako lahko pridem do brezplačne publicitete kot strokovnjak pri graditvi skoraj ničenergijskih hiš?

Ali ste sodelovali pri graditvi skoraj ničenergijske hiše?

 1. Pogovorite se s svojimi strankami in jih povprašajte, ali jih sodelovanje v kampanji zanima.
 2. Posredujte nam njihove kontaktne podatke, saj jim lahko dodatne informacije o kampanji posredujemo tudi mi sami.
 3. Vi ali lastnik stavbe nam pošlje tehnične podatke o objektu in se registrira v sistem na spletni strani.
 4. Lastnik stavbe lahko navede strokovnjake, s katerimi je bil pri graditvi stavbe zadovoljen. To ste seveda vi! :)
 5. Tako boste dobili brezplačno reklamo na spletni strani in pri obisku dni odprtih vrat!

Začenjam s prenovo hiše oziroma novogradnjo. Ali lahko na spletni strani o tem pišem blog?

Seveda lahko. Registrirajte se v sistem spletne strani in nam pošljite e-pošto na : [email protected], kjer na kratko opišete vaše načrte pri graditvi hiše.

Supported by Intelligent Energy Europe

Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno njeni avtorji. Stališča, navedena na tej spletni strani, niso nujno enaka stališčem Evropske komisije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij, zapisanih na tej spletni strani. Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice za tekstovno in grafično vsebino spletne strani last izdajatelja.