Splošni pogoji uporabe spletne strani

Uvod

Spletno stran / upravlja Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

Splošni pogoji uporabe spletne strani projekta »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti« (v nadaljevanju: splošni pogoji) temeljijo na veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

Status uporabnika se pridobi s sprejemom splošnih pogojev  in z registracijo, ki je opravljena v skladu s pravili spletne strani.

Vsa razmerja med upravljavcem in uporabnikom, ki niso urejena v splošnih pogojih drugače, se presojajo v skladu z veljavno zakonodajo. 

Predstavitev spletne strani

Spletna stran je namenjena:

 • Uporabnikom skoraj ničenergijskih hiš, ki bi si želeli odpreti svoja vrata in se pridružiti kampanji kot razstavljavci.
 • Vsem, ki bi radi obiskali v kampanji razstavljene stavbe ter tako pridobili uporabne in neodvisne izkušnje na področju skoraj ničenergijskih stavb.
 • Vsem, ki bi radi prejemali splošne ter po potrebi tudi bolj specifične informacije o graditvi skoraj ničenergijskih hiš in zahtevah Evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD).
 • Strokovnjakom, ki so sodelovali pri graditvi skoraj ničenergijskih hiš, in predstavnikom zasebnega sektorja, ki so pripravljeni skleniti partnerstvo z upravljavcem in iščejo dodatne možnosti za promocijo.

Zasebnost in zaščita podatkov

Uporabnik se strinja s posredovanjem vseh osebnih podatkov in podatkov, ki jih upravljavec pridobi z uporabo spletne strani.

Vsi osebni podatki uporabnikov spletne strani so zaupne narave. Upravljavec hrani prejete podatke uporabnika tudi razumen čas, ko temu preneha status uporabnika in zaupne podatke skrbno varuje. 

Razkritje zaupnih podatkov tretjim osebam mora biti v skladu z namenom varovanja osebnih podatkov.

Uporabnik ne bo prejemal nezaželenih oglasov in nezaželene elektronske pošte (spam).

Uporabnik je odgovoren za varovanje osebnih podatkov, varnost svojega uporabniškega imena, dostopnega gesla in protivirusno programsko zaščito svojega računalnika. Uporabnik lahko do svojih osebno določljivih podatkov prosto dostopa in jih po potrebi spreminja ali izbriše.

Opozoriti velja, da ima lahko prenos podatkov preko interneta (npr. komunikacija preko e-pošte) določene varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb žal ni mogoča.

Odgovornost upravljavca

Upravljavec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nepravilne rabe spletne strani.

S katerimi podatki uporabnikov upravljavec razpolaga?

 • Na spletni strani za registracijo:
  • Ime in priimek, e-pošta, geslo. Podajanje teh podatkov je za uporabnika obvezno.
  • Spletna stran, fotografija. Podajanje teh podatkov za uporabnika ni obvezno.
 • V seznamu stavb: naslov, telefonska številka, telefaks in energijske lastnosti stavbe.
 • Upravljavec avtomatsko beleži uporabnikov IP naslov, njegovo uporabniško ime, znamko ter različico brskalnika in čas obiska spletne strani.

Spremembe splošnih pogojev uporabe

Spremembe splošnih pogojev uporabe se ažurno objavljajo na spletnih straneh upravljavca in z njihovim posredovanjem  na elektronski naslov, ki ga je uporabnik navedel ob prijavi. 

Vse spremembe splošnih pogojev uporabe  začnejo veljati 30. dan po prejemu elektronskega sporočila ali objavi spremembe pravilnika na spletni strani upravljavca.  Pri novih uporabnikih stopijo spremembe pravilnika nemudoma v veljavo.

Če se uporabnik ne strinja s spremembami splošnih pogojev uporabe, mora o tem obvestiti upravljavca pred začetkom njihove veljavnosti in se izpisati iz registra spletne strani. Vpis v registru spletne strani pomeni, da se uporabnik strinja s spremembami pravilnika in je z njimi seznanjen.

Končno

Šteje se, da je uporabnik s prijavo na spletni strani seznanjen z vsebino splošnih pogojev uporabe in da z njim soglaša.

Uporabnik s klikom na povezavo na drugo spletno stran, ki jo vsebuje spletna stran /, spletno stran / tudi zapusti.

Upravljavec si zaradi vzdrževalnih del ali izpopolnjevanja spletne strani pridružuje pravico do prekinitve dostopa do spletne strani.

Supported by Intelligent Energy Europe

Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno njeni avtorji. Stališča, navedena na tej spletni strani, niso nujno enaka stališčem Evropske komisije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij, zapisanih na tej spletni strani. Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice za tekstovno in grafično vsebino spletne strani last izdajatelja.